Rentegevende voorschotten

(van een medewerker) De fiskale wet van 28.7.92 heeft een nieuwe fiskale kwalifikatie doorgevoerd op het gebied van de intresten die vanaf 27.3.92 worden toegekend op voorschotten die door een bestuurder of vennoot verleend worden aan hun vennootschap. De herkwalifikatie gebeurt in deze zin dat de intresten of een gedeelte ervan als dividenden worden beschouwd. De gelijkstelling met dividenden is echter niet van toepassing op intresten aangaande voorschotten van bestuurders/vennoten die zelf effektief onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. De gelijkstelling geldt ook niet inzake de intresten op voorschotten die toegestaan worden aan CV's die erkend zijn door de Nationale Raad van Koöperatie en voor de inkomsten van obligaties die uitgegeven zijn door een openbaar beroep te doen op het spaarwezen.