Rentegevoelige aandelen ruimen plaats voor cyclische

(tijd) - De dollar neemt stilaan de rol van de rente over als beurslocomotief. Volgens financiële analisten zit de rente immers in de kelder, terwijl de dollar van hieruit nog enkele verdiepingen hoger kan. Dit betekent dat rentegevoelige aandelen plaats moeten ruimen voor meer dollargevoelige aandelen. Met het vooruitzicht van een economische heropleving menen de analisten tevens dat de tijd rijp is voor de cyclische aandelen.De industriële sector ondervond in het eerste kwartaal van 1996 een duidelijke weerslag van de fors gedaalde vraag naar goederen en diensten. Veel bedrijven meldden bovendien dat de magere particuliere consumptie ook dit jaar op hun resultaten zal wegen. Vooral de sectoren staal, bouw en consumentengoederen moeten hun winstvooruitzichten neerwaarts aanpassen. Defensieve sectoren, zoals distributie en farmacie, hebben minder problemen. De Europese banksector ten slotte boekte uitstekende kwartaalresultaten. Hij heeft tevens de zonnigste perspectieven, met hier en daar een wolkje in de vorm van verhoogde provisies voor leningen aan bedrijven in nood.