'Rentelasten overheid hoger dan begroot'

(tijd) - De rentelasten van de overheid zullen dit jaar 0,4 procent van het bruto binnenlands produkt (circa 32 miljard frank) hoger zijn dan begroot. Dit schrijft ekonome Ellen van der Gulik van de Amerikaanse bank JP Morgan in een korte nota.