Advertentie
Advertentie

Rentes zoeken lagere niveaus op

(tijd) - De internationale rentestanden nestelen zich op lage niveaus, in tegenstelling tot wat veel marktparticipanten verwachtten en in weerwil van recente economische gegevens. Meer nog, de rentestanden hebben eerder de neiging nog lager te handelen. Een en ander heeft te maken met de iets zwakkere economische rapporten wereldwijd. Enkel Japan slaagt erin een uitmuntende prestatie neer te zetten. Men kan zeggen dat dat logisch is, aangezien het land van de rijzende zon van diep onder het vriespunt komt.