Rentestijging maakt van hard begrotingsscenario een minimum

(tijd) - Om het door de regering in het kader van het "genormeerd scenario' aangenomen begrotingsdoel te halen zijn een 110 miljard fr. maatregelen nodig. Dat komt voor de helft omdat de minimumnormen uit de begroting niet worden gehaald. In de regeringstop was gisteren ook te horen dat de konvergentienota door de hausse van de rente eigenlijk achterhaald is. De extra inspanning van het 1993+-scenario zou nu grotendeels noodzakelijk worden om de gestegen renteuitgaven te betalen. De ministerraad besliste gisteren de begrotingsbesprekingen te starten in drie werkgroepen: een voor de inkomsten, een voor de sociale sektor en een voor openbaar ambt. Tegen het einde van de week moeten deze werkgroepen klaar zijn met voorstellen en zaterdagvoormiddag komt de ministerraad opnieuw bijeen om wellicht de eerste beslissingen te nemen en de verdere planning op te maken van het begrotingswerk.