Advertentie
Advertentie

Rentestijging zorgt voor opportuniteiten

Het begin van de week werd eerder rustig ingezet met behoorlijk wat kooplust die zich echter niet in daden wist om te zetten. Heel wat investeerders verscholen zich achter vergaderingen allerhande waar de jaarstrategie zou bepaald worden om even uit de markt te blijven. Men bleef uitermate bezorgd over de cijfers die naar het einde van de week verwacht werden aangaande groei en inflatie. Ook deze week waren alle ogen gericht op de evoluties over de grote plas. De meeste investeerders raakten er meer en meer van overtuigd dat op de volgende vergadering van het Amerikaanse openmarktencomité tot een renteverhoging zou overgegaan worden. Hoewel meestal een beperkte 0,25 procent in de verwachtingen zat, kon men een eventueel steviger ingrijpen toch niet uitsluiten. Verleden jaar werd de Amerikaanse rente tot driemaal toe verhoogd, zonder dat dit de groei op een beduidende manier wist terug te draaien. Momenteel kent de Amerikaanse economie haar langste groeicyclus uit de geschiedenis. Dit alles deed de Amerikaanse rente tot zowat zijn hoogste niveau stijgen van de jongste twee jaar. Naar het einde van de week bleven de gegevens nagenoeg hetzelfde, maar beoordeelden heel wat beleggers de gestegen rendementen als zijnde best aantrekkelijk. Bovendien heeft het wat slappe jaarbegin en het uitstellen van investeringen tot een behoorlijke hoeveelhei cashposities aanleiding gegeven en men kan hier niet blijven afwachten. De Amerikaanse cijfers over kleinhandelsverkopen en producentenprijsinflatie bleken donderdag flink mee te vallen en dit kon de kopers vlot doen instappen. De langere looptijden bleven echter minder gegeerd.Europa kon niet echt goed presteren met de Amerikaanse spanningen op de achtergrond. Ook hier werden de hoogste rendementen bereikt in twee jaar, net als in de VS. De vroeg uitgelekte looneisen van de Duitse metaalvakbond deden de koersen echter behoorlijk kelderen. Er bestond een duidelijke bezorgdheid aangaande een toenemende EMU-inflatie en bijhorende renteverhogingen door de Europese Centrale Bank. Een vooropgestelde loonsstijging van 5,5 procent lijkt immers nauwelijks aanvaardbaar met een inflatie die in december in Duitsland slechts 1,2 procent bedroeg. De soep wordt natuurlijk niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend, zodat waarschijnlijk wel iedereen vrede zal weten te vinden met een loonsopslag van 3 tot 3,5 procent. Toch kan een gematigder akkoord de spanning niet volledig wegnemen met een behoorlijk groeiende Europese economie op de achtergrond. Men lijkt een renteverhoging nu wel voor lief te moeten nemen en het algemeen sentiment wijst op een verhoging met 0,50 procent. Voor de beleggers zal het zaak zijn dit moment niet af te wachten maar van de opportuniteiten te profiteren om in te stappen. Een flink stuk van de beweging is immers al verrekend. Beleggers dienen af te wegen of het feit dat men niet geïnvesteerd heeft opweegt tegen de kans dat men nog een beperkte rentestijging voor lief dient te nemen.Na een wat rustige eerste week van het jaar was het hek deze week van de dam. Het flamboyante begin van andere jaren blijft echter nog steeds achterwege. In Zuid-Afrikaanse rand was er slechts een enkele emissie. De politieke situatie blijft erg explosief, maar heel wat berichten aangaande deze regio wijzen toch in de goede richting. Beleggingen in deze munt vragen alvast een stevige investeerdersmaag. Voor de liefhebber was er in dit geval de correct geprijsde emissie voor Commerzbank. Leverbare effecten waren hier echter ditmaal niet bij.De rentespanning in de Verenigde Staten gaf aanleiding tot behoorlijk wat emissies met vlottende rente. Aangezien de rentevoet zich hier periodiek aanpast aan de korte rente is het risico op kapitaalverlies bij rentehausse erg beperkt. Deze emissies werden hoofdzakelijk gekocht door geldmarktfondsen. De andere emissies bleven meestal beperkt tot de kortere looptijden en dat was wel degelijk aan hetzelfde rentefenomeen te wijten. Aegon wist twee korte emissies te realiseren die een leuk onthaal kenden in Zwitserland. Het uitgegeven bedrag bleef echter beperkt (tweemaal 100 miljoen dollar). De Europese Investeringsbank zag de dingen, statusgetrouw, wat groter. Ook hier wist de korte looptijd mooi aan te spreken met als bijkomend toetje dat deze uitgifte mooi wist aan te spreken bij institutionele investeerders die kwaliteit hoog in het vaandel dragen. De Belgische institutionele belegger toonde zich hier echter slechts mondjesmaat. De emittentenkwaliteit mocht voor hem rustig wat minder zijn in ruil voor extra coupon. Federal National Mortgage Association (Freddie Mac) ging natuurlijk de megatoer op, maar deze emittent biedt een liquiditeit en kwaliteit die nagenoeg identiek zijn aan de Amerikaanse staat zelf. Ook hier was er weinig interesse op het Europese vasteland. General Electric deed gelijktijdig, met twee emissies, een gooi naar succes. De emittent heeft natuurlijk een uitstekende reputatie en kon flink wat bijval oogsten in Zwitserland. De relatief massale uitgifte voor General Motors was ditmaal wel degelijk uitzonderlijk te noemen. Het uitgiftebedrag en de looptijd spoorden geenszins met het marktsentiment. Juist dit unieke kon onverwacht aanspreken. Geen enkele debiteur wilde zich deze week de moeite getroosten in dollars leverbare effecten te bieden.In Zweedse kroon wist ons aller Cregem wel aan deze leverbaarheidsnood te voldoen. De lening kende een rustige plaatsing zonder meer. In euroland liet de rentehaussevrees zich eveneens voelen onder de vorm van een behoorlijk aantal uitgiftes met vlottende rente. Ook hier waren de kopers meestal geldmarktfondsen, hoewel eveneens enkele centrale banken werden opgemerkt. De meest opvallende transactie was ongetwijfeld deze voor ons eigen landje. Na de erg succesvolle uitgifte voor Portugal verleden week (met effectieve prijsbepaling deze week) besloot ook België een nieuwe tienjarige referentielening uit te geven (ook hier gebeurt de definitieve bepaling van prijs en coupon pas volgende week). Het gaat hier om een erg liquide uitgifte die minstens 3 miljard euro zal bedragen. Vriend en vijand werden hierdoor gecharmeerd en er was een opvallende interesse vanwege buitenlandse investeerders. België combineert immers kwaliteit en liquiditeit. Deze uitgifte zal trouwens binnen afzienbare tijd op het EURO-MTS, het elektronische handelssysteem, verhandeld worden. Oostenrijk probeerde met België in de markt een kortere looptijd te bestrijken, maar dit was een eerder tegenvallende ervaring. Bank Austria daarentegen kon op een meer dan behoorlijk onthaal rekenen. Zeker de emissie tot 2010, met leverbare effecten, kon interesse losweken in onze regionen. Opvallend was dat de emissies in euro vlotter de langere looptijden aankonden dan de uitgiftes in doller.Toyota bleek eens te meer een erg geliefde emittent te zijn. Niet alleen heeft deze emittent een uitstekende kredietwaardigheid, losstaand van eender welke Japanse negatieve connotatie, hij betaalt tevens een faire prijs voor zijn uitgiftes. De nu uitgebrachte lening vormt een bijkomende tranche van een bestaande uitgifte. Het totale emissiebedrag wordt hiermee gebracht op 500 miljoen euro. De emittent dacht bovendien aan de kleinere investeerders en had leverbare effecten.In Australische dollar was voornamelijk de uitgifte voor de Wereldbank opvallend. Deze uitgifte betreft een verhoging met 250 miljoen Australische dollar die het totale uitgiftebedrag op 1 miljard Australische dollar brengt. Dergelijk groot uitgiftebedrag is een rariteit in deze eerder periferische munt. Hierdoor toonden behoorlijk wat institutionele beleggers interesse, wegens de toegenomen liquiditeit. Bayerische Landesbank kon leuk aanspreken bij de typische kleine investeerder. Meestal ging het hier om kleinere investeerders die op zoek waren naar herbeleggingen. De rendementen in deze tegenvoetermunt scoren immers nog steeds slecht in vergelijking met de rendementen die door grote broer, de Amerikaanse dollar, geboden worden.