Renteverschil tussen VS en Duitsland loopt verder op

(van onze medewerker) (tijd) - Donderdag verzwakte de mark door het bericht dat de Britse regering 10 miljard ecu zou ontlenen om het pond te ondersteunen. De cross pond/DM steeg tot 2,82 DM, en de dollar profiteerde er ook van door te klimmen tot 1,4385 DM. De negatieve werkloosheidscijfers duwden de munt terug tot ongeveer 1,40 DM, dicht tegen het historisch dieptepunt op 1,3865 DM eerder in de week. De lire bleef tegen zijn EMS-bodem, ondanks een forse stijging van het disconto. De grote winnaar deze week was het pond. De lening van 10 mrd. ecu in verschillende deviezen, en vooral in DM, die dan tegen ponden zouden worden omgezet, was een schot in de roos. Het pond steeg spectaculair, en de mark verzwakte binnen het EMS. Groot-Brittannië gaf zo duidelijk te kennen dat het geen devaluatie wenste. Het had nu immers veel meer middelen om het pond te verdedigen. De Franse frank profiteerde hier ook van, en de cross DM/Fr.fr. daalde onder 3,40 Fr.fr. De verzwakking van de mark was ook toe te schrijven aan Franse opiniepeilingen die een iets grotere steun voor Maastricht toonden.