Rentevoeten aangepast

(tijd) - Ippa Bank heeft als gevolg van de recente daling van de marktrenten de basisrente op haar investeringskredieten verlaagd tot 8,65 procent. Ook het Beroepskrediet verlaagde zijn basisrente. Voor kaskredieten daalde de basisrente met 0,5 procent tot 11,75. De rente van de kasbons op één jaar werd teruggebracht tot 7 procent. HSA Spaarbank verlaagde haar basisrente voor kaskredieten evneens met 0,5 procent tot 11,25 procent.