Reorganisatie duwt Belgolaise weer richting winst

(tijd) - Belgolaise, de Afrikaanse bankdochter van de Generale Bank, heeft in de eerste zes maanden van het jaar opnieuw winst geboekt. De zware voorzieningen die Belgolaise vorig jaar nam op zijn kredietportefeuille en de ingrijpende reorganisatie van de bank dragen hun eerste vruchten af. Meer nog dan over de omvang van de winstsprong van 33 tot 102 miljoen frank, verheugt de Afrika-bank zich over de kwaliteitsverbetering van de resultaten. Belgolaise heeft de zware verliescijfers van vorig jaar snel verteerd. Eind juni haalde de bank een nettowinst van 102 miljoen frank. Dat is 69 miljoen frank meer dan een jaar eerder en een belangrijke ommezwaai tegenover het verlies van 912 miljoen frank dat de bank over heel 1997 leed. De onstabiele politieke situatie in centraal-Afrika noopte de bank toen tot de aanleg van 1,3 miljard frank voorzieningen. De bank voerde bovendien een verregaande herstructurering door, waarvoor ze nog eens 1 miljard frank opzijzette en die 120 van 435 arbeidsplaatsen kostte. De bank wou zich meer profileren als ondernemings- en zakenbank en de cliëntenportefeuille geografisch beter spreiden.