Advertentie
Advertentie

Reorganisatie koelsystemen duwt Hamon in de rode cijfers

(tijd) - Het groepsresultaat van de producent van koelsystemen en warmtewisselaars Hamon is over de eerste zes maanden van dit jaar van 3,4 miljoen euro in een groepsverlies van 1,3 miljoen euro omgeslagen. Het verlies is in hoofdzaak te wijten aan een uitzonderlijk verlies van 3,35 miljoen euro door het stopzetten van de afdeling industriële systemen en een reorganisatie van de afdeling koelsystemen. Voor het volle boekjaar rekent het bedrijf evenwel op winst.Het Belgisch-Franse bedrijf maakt naast koelsystemen eveneens proceswarmtewisselaars, energieterugwinning- en luchtzuiveringssystemen en schoorstenen. De bedrijfsopbrengsten stegen door de opname van Research Cottrell in de consolidatiekring met 22 procent naar 192,48 miljoen euro, maar de bedrijfskasstroom zakte met 12 procent tot 9,12 miljoen euro of 4,12 euro per aandeel en het bedrijfsresultaat met 35 procent tot 1,34 miljoen euro. De courante halfjaarwinst viel met 42 procent terug tot 2,7 miljoen euro of 1,22 euro per aandeel.