Reorganisatie moet NCR een nieuw elan geven

Van onze verslaggever