Advertentie
Advertentie

Reorganizatie bij Paribas Nederland

De Bank Paribas Nederland wil haar aktiviteiten en organizatie de komende twee jaar aanzienlijk wijzigen. Een aantal onrendabele zaken zal worden beëindigd en vooral op het gebied van de partikuliere rekeninghouders zal de dienstverlening aanzienlijk worden beperkt. Dat heeft Paribas dinsdag in Amsterdam bekendgemaakt. De bank wil zich sterker koncentreren op een zo volledig mogelijk pakket van financiële diensten aan middelgrote ondernemingen en instellingen. De direktie verwacht hiermee weer een gezonde financiële positie te bereiken en het voortbestaan van de bank te kunnen verzekeren na 1992.