Repatriëring winst uit Hongkong fiscaal vrijgesteld

(tijd) - De federale minister van Financiën, Didier Reynders (MR), publiceerde gisteren de rondzendbrief die de Belgische bedrijven vrijstelt van belasting op inkomsten uit een vestiging in Hongkong. De rondzendbrief is het sluitstuk van het Belgisch- Hongkongs verdrag ter vermijding van dubbele belasting. Het verdrag maakt België tot een draaischijf voor Europese investeringen in Azië en omgekeerd.