Repertorium van de Voorlichting

(tijd) - Inbel, het Belgisch Instituut voor Voorlichting en Dokumentatie, heeft zopas de editie 1992 van het "Repertorium van de Voorlichting" uitgebracht. Het boekje bevat de adressen, telefoon- en faxnummers van de voorlichtingsdiensten van officiële instanties (parlement, gemeenschaps- en gewestraden, ministeries) en gegevens over onder meer de buitenlandse ambassades in België, internationale organizaties, de pers, radio en televisië, toeristische diensten, beroepsverenigingen, politieke partijen. Het boekje kan besteld worden door 250 fr. (plus 25 frank verzendkosten) te storten op rekeningnummer 000-0014702-55 van Inbel met vermelding van de titel, de taal (Nederlands of Frans) en het aantal gewenste eksemplaren. Het kan ook gekocht worden in het Informatiecentrum van Inbel, Kunstlaan 3, 1040 Brussel.