Repohandel verdubbelt in minder dan één jaar

(tijd) - De waarde van de afgesloten repo's van OLO's en schatkistcertifikaten is in minder dan één jaar meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De deelnemers van de clearing van de Nationale Bank hebben in mei voor 1.215 miljard frank repo's afgesloten tegenover 599 miljard in juni vorig jaar. Waarnemers menen dat repomarkt geleidelijk de interbankenmarkt verrichtingen verdringen.Een repo, voluit repurchase agreement, is een dubbele verrichting. Partij A verbindt er zich toe een financieel aktief, bijvoorbeeld een lineaire obligatie (OLO) of een schatkistcertifikaat, te kopen van partij B en belooft tegelijkertijd om ditzelfde aktief terug te verkopen aan B op een voorafbepaalde datum en tegen een voorafbepaalde prijs.