Reproductiefonds Vlaamse musea injuni 2005 operationeel

BRUSSEL (tijd) - Het Reproductiefonds van de Vlaamse musea wordt over 14 maanden operationeel. Het initiatief van de Vlaamse overheid heeft als doel om het Vlaamse culturele patrimonium in binnen- en buitenland een bredere toegankelijkheid, een grotere beschikbaarheid en een sterkere marktpositie en uitstraling te verlenen.