Reservepot voor spaarders en beleggers bedraagt 491,6 miljoen euro

(tijd) - Het Beschermingsfonds voor spaarders en beleggers beschikte eind vorig over een reserve van 491,6 miljoen euro (19,8 miljard frank). Dat is 45,4 miljoen euro meer dan eind 1999. 400 klanten van de failliete beursvennootschap Logé kregen in totaal 2,5 miljoen euro. Uitzonderlijk kregen ook verschillende klanten van de voormalige wisselagent D. Bernaert een bijkomende schadevergoeding, waardoor ze 67,5 procent van hun schuldvordering recupereren.