Advertentie
Advertentie

Reserves Nationale Bank dalen met 193 miljard

(tijd) - De start van de Europese Economische en Monetaire Unie heeft de goud- en deviezenreserves van de Nationale Bank met zowat 193 miljard frank doen dalen. Dit blijkt uit de balans van de Nationale Bank op 1 januari 1999 die in het Staatsblad werd gepubliceerd. De sterke daling van de buitenlandse reserves weerspiegelt vooral de automatische omzetting van Duitse marken in euro's.De weekstaat van 28 december 1998, de laatste in Belgische frank, toont dat de Nationale Bank toen voor 632,2 miljard frank goud- en deviezenreserves bezat indien we geen rekening houden met de vorderingen op het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Nationale Bank had een goudreserve van 81,8 miljard frank, voor 492,4 miljard vreemde valuta's en voor 58 miljard ecu's. Zij ontving de ecu's van de Europese Centrale Bank (ECB) in ruil voor het afstaan van 20 procent van haar dollar- en goudreserves.