Resilux

(tijd) - Vandaag publiceert Resilux, de Wetterse fabrikant van petvoorvormen voor drankverpakkingen, de resultaten over 2002. Resilux is zon typische Brusselse midcap die alleen maar in het nieuws komt met de halfjaarlijkse rapportering of met een belangrijke investering.Een van de grootste investeringen gebeurde in Zwitserland. Bijgevolg kijk ik bij de jaarresultaten uit naar een update van die Zwitserse investering, stelt Fortis-analist Luc van der Elst. Zwitserland moet voor Resilux de uitvalsbasis worden naar de belangrijke Duitse markt, waar het gebruik van petverpakkingen voor drank de jongste jaren een sterke groei kent.Van der Elst merkt op dat bij Resilux traditiegetrouw de nettowinst niet zo veelzeggend is. Het bedrijf deed de voorbije jaren forse investeringen en schrijft die versneld af. Dat weegt uiteraard op de gerapporteerde nettowinst. Bijgevolg is de bedrijfskasstroom een betere graadmeter voor de onderliggende gang van zaken. Over 2001 daalde de brutomarge, de bedrijfskasstroom over de omzet, naar 14,4 procent. Voor 2002 reken ik op een lichte verbetering van die marge.Delta Lloyd Securities rekent op een toename van de bedrijfskasstroom met 15 procent, van 21,6 naar 24,8 miljoen euro. De bedrijfswinst zou forser toenemen, met 35 procent tot 10,7 miljoen euro. Voor de nettowinst zou er zelfs een stijging zijn met 38 procent tot 2,35 miljoen euro. De bedrijfs- en nettowinst stijgen meer aangezien Resilux stilaan het gros van zijn internationale investeringsprogramma heeft afgewerkt. Daardoor daalt de afschrijvingslast, wat uiteraard het nettoresultaat opkrikt, licht analist Gert de Mesure toe. KVS