Respect voor kiezer vergt aparte verkiezingen

Politici die het oprecht menen met de democratie en de inspraak van de burger, doen er alles aan opdat de kiezers zich zo duidelijk en zo ondubbelzinnig mogelijk kunnen uitspreken over het beleid en over de selectie van de beleidvoerders. Het voorstel van Patrick Dewael (VLD) en Steve Stevaert (sp.a) om de verkiezingen voor het federale parlement en het Vlaams Parlement op dezelfde dag te houden, druist tegen die bekommernis in. Het lijkt vooral door persoonlijke en partij(kas)belangen geïnspireerd te zijn.