Restafvalberg moet tegen 2007 met een vijfde krimpen

(tijd) - De hoeveelheid huishoudelijk restafval in Vlaanderen moet tegen 2007 met bijna een vijfde verminderen, tot 936.000 ton (tegenover 1.138.000 ton in 2000). Dat blijkt uit het ontwerp van Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007, waarvan het openbaar onderzoek gisteren is begonnen. Per Vlaming mag er over vijf jaar nog maar 150 kilogram restafval zijn, tegenover nog 191 kilogram in 2000.