Restauratiekredieten voor Vlaamse monumenten met 60% omhoog

BRUSSEL (tijd) - In de Vlaamse ontwerpbegroting voor 1993 stijgen de kredieten voor de restauratie van monumenten met 60%, van 1 tot 1,6 miljard fr. Daarnaast besliste de Vlaamse regering reeds principieel om vanaf 1993 een onderhoudspremie in te voeren, waarvoor in de ontwerpbegroting 60 miljoen werd gereserveerd. Gemeenschapsminister Sauwens, bevoegd voor monumentenzorg, lichtte één en ander toe op een perskonferentie n.a.v. de Open Monumentendag die zondag plaatsvindt.