Resultaat Fortis Groep bezorgt Fortis AG 8,3 miljard nettowinst

(tijd) - Fortis AG, de Belgische moeder van de bank- en verzekeringsgroep Fortis heeft de eerste negen maanden van dit jaar een nettowinst van 8,3 miljard frank geboekt. Dat is 11 procent meer dan op hetzelfde tijdstip van vorig jaar. De winst per aandeel groeide iets minder snel en steeg met 9 procent van 211 tot 230 frank. Fortis AG keerde dit jaar echter voor het eerst een aandelendividend uit waardoor het aantal uitstaande aandelen licht steeg.Eind 1994 totaliseerde Fortis AG een eigen vermogen van 75,6 miljard frank. Dat steeg tot 85 miljard per eind september 1995, zo blijkt uit de gisteren gepubliceerde kwartaalresultaten van de Fortis Groep en haar twee moedermaatschappijen. Het gaat om niet-geauditeerde cijfers. Per aandeel komt dat neer op een groei van het eigen vermogen van 2.138 frank eind 1994 tot 2.350 frank eind september 1995. Bij Fortis Amev klom het netto eigen vermogen van 5,4 naar 5,98 miljard gulden of omgerekend zowat 110 miljard frank. Fortis AG en Fortis Amev hebben de vaste wil om op termijn een gelijkwaardig eigen vermogen op te bouwen. Beide moederbedrijven bezitten elk 50 procent van de groep en voeren een paritair beheer. Het bruto-aandeel van Fortis AG in het eigen vermogen van de groep bedraagt nu 92 miljard frank - goed voor 50 procent van het eigen vermogen van de Fortis Groep - maar na aftrek van de overige activa en passiva van de holding, ten belope van 6,9 miljard frank bekomt men een netto eigen vermogen van 85 miljard frank rond. De nettowinstgroei van 11 procent bij Fortis AG en Fortis Amev ligt lager dan die van de hele Fortis Groep die op 14 procent uitkomt. Dat komt door de omzetting van de resultaten van ecu - de rapporteringsmunt van de groep - naar Belgische frank en gulden.