Advertentie
Advertentie

Resultaat Henex 18% hoger

MARCHIENNE-AU-PONT (tijd) - De winst van Henex steeg in het voorbije boekjaar van 206,8 miljoen fr. in 1988 naar 243,497 miljoen fr. in 1989, een stijging met nagenoeg 18 procent. Dit resultaat is te danken aan de betere financiële resultaten, als gevolg van een gevoelige verhoging van de dividenden ontvangen vanwege de Luxemburgse dochtervennootschap Henfin. Deze dochter maakte in 1989 voor 83 miljoen fr. winst en keerde aan Henex een dividend van 102,375 miljoen fr. uit.