Advertentie
Advertentie

Resultaat meting eindtermen wiskundeen begrijpend lezen over een jaar bekend

(tijd) - De resultaten van het peilingsonderzoek naar de eindtermen wiskunde en begrijpend lezen voor het basisonderwijs zijn hoogstwaarschijnlijk pas over een jaar bekend. Dat bleek gisteren op een persconferentie van de Vlaamse minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten. Ruim 6.000 leerlingen uit het zesde leerjaar in 202 basisscholen legden gisteren toetsen wiskunde en begrijpend lezen af die nagaan of de eindtermen gehaald worden.Vanderpoorten beklemtoonde gisteren nogmaals dat het om een toetsing van de eindtermen ging en niet om een examen. De resultaten van de scholen worden ook niet met elkaar vergeleken. De toetsing is geen aanzet om een ranglijst op te stellen. De prestaties van de leerlingen worden anoniem onderzocht en de namen van de deelnemende scholen worden in de conclusies niet bekendgemaakt.De eindtermen voor het basisonderwijs gelden sinds 1997. Ze bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. De toetsing van gisteren moet nagaan of de eindtermen wiskunde en begrijpend lezen haalbaar zijn en of ze goed uitgevoerd worden. Een interdisciplinair onderzoeksteam van de KULeuven en de Universiteit Antwerpen ontwikkelde de meting. De toets wiskunde ging na hoe het staat met de eindtermen getallen en bewerkingen, meten, meetkunde en strategieën en probleemoplossende vaardigheden. Voor begrijpend lezen werd getoetst of leerlingen de informatie letterlijk kunnen weergeven, in grote lijnen kunnen beschrijven, kunnen ordenen en beoordelen.Het onderzoek wordt periodiek herhaald en uitgebreid naar andere vakken. IdV