Resultaten Cofilim zitten in de lift

(tijd) - Mosane-dochter Cofilim boekte over het eerste halfjaar van 1991 een winst voor belastingen van 13,3 miljoen fr. De brutowinst bleef ruim 65% boven de 8 miljoen die over de overeenkomstige periode van 1990 werd gehaald. Op 15 oktober verkochten Cofilim en Groupement Financier Liègeois (GFL) beide hun participatie in Velda International aan Patrick Depuydt. Cofilim verkocht in het eerste halfjaar vastgoed voor 8,5 miljoen fr. De opbrengst, waarop volgens Cofilim-direkteur Ghislain Thijs een meerwaarde van circa 5 miljoen is geboekt, dekte grosso modo de bedrijfskosten. Het grootste deel van Cofilims halfjaarwinst komt op rekening van het financiële resultaat. De inkomsten uit financiële vaste activa stegen met 4,6 miljoen; die uit vlottende activa met 1,2 miljoen fr. Om de reden van de toename ervan te begrijpen, moeten we stilstaan bij Cofilims struktuur en verleden.