Resultaten D'Ieteren

(tijd/tijd-nieuwslijn) - Vandaag, voor het openen van de beurzen, geeft de Belgische autoverdeler D'Ieteren zijn jaarresultaten vrij. De analisten mikken gemiddeld op een netto courante winst van 88,2 miljoen euro, iets minder dan de 83,9 miljoen euro uit 2003. De omzet zou op 3,30 miljard euro belanden, een stijging met 9 procent. Voor het nettoresultaat lopen de voorspellingen sterk uiteen, naar gelang van de uitzonderlijke resultaten die D'Ieteren in de boeken zal opnemen. De prognoses variëren van 21,7 tot 72,8 miljoen euro.