Resultaten Hewlett-Packard in schril kontrast met rest van computerindustrie

BRUSSEL (tijd) - Terwijl ontelbare computerbedrijven over heel de wereld zwoegen en zweten om het hoofd boven water te houden, blijft het Amerikaanse Hewlett-Packard jaar na jaar sterk presteren. Ook in het voorbije boekjaar, het 54ste uit zijn geschiedenis, liet het weer een groei van omzet en winst optekenen, telkens met meer dan 20%. En ondanks een aantal onverwachte negatieve faktoren doet ook de Belgische vestiging van HP het nog erg goed.