Resultaten Hoogovens fors verbeterd

AMSTERDAM (hpa) - De sombere verwachtingen op de Amsterdamse effektenbeurs gisteren ten aanzien van de halfjaarcijfers van de Nederlandse Hoogovens Groep bleken na beurs niet terecht. Het nettoresultaat over de eerste helft van 1989 bedroeg 562 miljoen gulden, tegenover 84 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. In dat cijfer is wel de opbrengst van de verkoop van twee dochterbedrijven vervat.