Advertentie
Advertentie

Resultaten Thiel Logistik volledig AbaCab(dabra)?

Door de recente perikelen met het accountantskantoor Andersen bij Enron en WorldCom is ook de reputatie van Big Five accountants onder vuur komen te liggen. Toch blijft het onbegrijpelijk dat een onderneming die op haar hoogtepunt een marktkapitalisatie had van 3,2 miljard euro, haar rekeningen laat controleren door een onbekend Luxemburgs accountantskantoor, AbaCab. Thiel Logistiks marktkapitalisatie is verschrompeld tot slechts 243 miljoen euro, nadat twee grote aandeelhouders hun belang naar minder dan 5 procent terug hadden gebracht. Lorenzo Holding SA bezat 25 procent en Industrial Performance SA 18 procent van Thiel Logistik. Geruchten in de markt gingen dat deze aandeelhouders hun belang verkochten omdat zij informatie zouden hebben over de, blijkbaar niet al te rooskleurige, financiële vooruitzichten. Dit werd door Thiel Logistics heftig ontkend.Het informatiebeleid van de onderneming verdient daarmee nog geen schoonheidsprijs. In maart werd om nooit uitgelegde redenen het aandeelkapitaal uitgebreid met 5,75 miljoen nieuwe aandelen. In het verleden was de onderneming terughoudend in het gebruik van eigen vermogen. Een van de genoemde redenen was de verbetering van de financiële sterkte van de onderneming. Maar de nettoschuldpositie als percentage van het eigen vermogen was voordien al niet overmatig hoog, en zeker niet gezien het agressieve tempo waarmee de onderneming groeide. Door de stijging van het eigen vermogen verhoogde de onderneming onnodig de gemiddelde kapitaalkosten. Analisten verwachten zelfs snel een negatieve nettoschuldpositie.Nog een punt van zorg vormt de grootte van het overig operationeel inkomen dat deel uitmaakt van de totale opbrengsten. In 2001 bedroeg dat 20,1 procent. De onderneming geeft aan dat dit percentage ook in de nabije toekomst nog te handhaven zal zijn. Het grootste gedeelte wordt gevormd uit het afstoten van niet essentiële activa als gevolg van overnames. Het tempo waarmee deze inkomsten echter kunnen groeien is zeer afhankelijk van toekomstige overnames, en minder van de werkelijke operationele prestaties. Omdat Thiel Logistik geen nadere mededelingen doet omtrent de samenstelling van deze afstotingen is de eigen groeiprognose daarom nauwelijks te verifiëren.De meeste zorgen rond de onderneming worden echter door de recente koersval ruimschoots goedgemaakt. De onderneming noteert nog maar aan 4,77 maal de winst van vorig jaar, en 3,55 maal de verwachte winst voor 2002, tegenover een sectorgemiddelde van 12. Analisten gaan nog steeds uit van een winstgroei voor dit jaar van bijna 35 procent. Maar zelfs bij een nulgroei zou de onderneming nog zeer goedkoop gewaardeerd zijn, in vergelijking met sectorgenoten als Christian Salvesen, Frans Maas of Stinnes, die alle op dit moment meer dan 2 keer zo duur genoteerd staan. De snelgroeiende divisie van logistieke dienstverlening aan ziekenhuizen behaalde in 2001 een EBIT-marge van 13,8 procent, en logistieke dienstverlening 10,4 procent. Zelfs in de bulk logistiek lagen de marges van Thiel Logistik vrijwel over de gehele linie hoger dan zijn sectorgenoten. Vooral in de snel groeiende ziekenhuislogistiek zijn de inkomsten verzekerd door langlopende contracten. PB