Resultaten UM

(tijd) - Vandaag na beurstijd publiceert de Belgische non-ferrogroep Union Minière haar jaarresultaten over 2000. De verwachtingen zijn hooggespannen, vooral door toedoen van UM zelf: in april mikte het management op een winststijging met 35 procent tegenover 1999, een maand later was die groeidoelstelling opgetrokken tot 60 procent, nog enkele maanden later was dat 80 procent. Geen wonder dat analisten hopen op nóg meer. Een steekproef van Reuters onthult dat analisten een gemiddelde winststijging van 87,4 procent verwachten.Loïc de Caters van Fortis Bank verwacht dat de courante winst van UM (dus voor uitzonderlijke resultaten) met 92 procent is toegenomen tot 132 miljoen euro. Maar niet zozeer de resultaten, vooral de vooruitzichten kunnen een impact op de koersen hebben. Over de gang van zaken in 2001 heeft UM immers nog niets gezegd. We gaan ervan uit dat het management een stijging van de courante winst zal voorspellen. Wij mikken op een klim van 16 procent, zonder uitzonderlijke elementen zoals de verwachte meerwaarde van 25 à 30 miljoen euro uit UMs pakket De Beers-aandelen.Een analist vertrouwt erop dat UM zijn eigen voorspellingen kan waarmaken: In 2000 had UM technische problemen met zijn Franse zinkactiviteiten. Ze kostten naar verluidt 20 miljoen euro. Ondanks die dure tegenslag ziet het ernaar uit dat UM zijn doel zal halen. UM bouwt bij zijn prognoses dus de nodige veiligheidsmarge in. Het bedrijf wil de markt blijkbaar zeker niet ontgoochelen.De dollar kan UM niet deren: het bedrijf dekte zich tegen een dollardaling in. De zinkprijzen vormen de belangrijkste onzekerheid. Volgens De Caters tempert een terugval van de prijs met 100 dollar per ton de jaarwinst voor belastingen met 12 miljoen euro. Sinds nieuwjaar is de zinkprijs al met 100 dollar per ton gezakt. PHu