Advertentie
Advertentie

Resultaten van Spector ontgoochelen over de hele lijn

(tijd) - De ter beurze genoteerde fotoafwerkings- en distributiegroep Spector Photo Group keert voor 1998 geen dividend uit. Dat zal, gelet op de resultaten, niemand verbazen. Dat 1998 voor de resultaten een barslecht jaar zou worden, is al lang geweten. Het werd maandag bevestigd met een aangekondigd nettoverlies van 12,2 miljoen euro of 491,9 miljoen frank. Grote boosdoener is de Duitse winkelketen Porst die het voorbije jaar zelfs afsloot met een cashdrain. Maar ook zonder Porst zijn de resultaten niet echt om op een warm applaus te worden onthaald. In september had Spector voor de Duitse keten Porst een operationeel halfjaarverlies van 17, 3 miljoen euro (698 miljoen frank) bekendgemaakt. Spector maakte zich sterk dat het verlies in de tweede jaarhelft zou gemilderd worden tot een operationeel verlies op jaarbasis van 15 miljoen euro. Om het tij te keren kondigde Spector een drastische herstructurering aan van Porst die de groep voor 19 miljoen euro provisies zou kosten. Na de verrekening van de financiële kosten, de afschrijvingen op de goodwill en een extra dotatie voor pensioenen, leed Porst vorig jaar uiteindelijk een verlies voor belastingen van 36,39 miljoen euro of 1,468 miljard frank.