Advertentie
Advertentie

Resultaten

Geen gebrek aan nieuws bij onze Noorderburen. Vooreerst waren er heel wat resultatenpublicaties geprogrammeerd. Bovendien bleek de dollar in goeden doen. En tenslotte werd de economische groei opwaarts herzien.