Retail Estates boekt licht hogere nettowinst

(tijd) - De nettowinst van de vastgoedbevak Retail Estates daalde vorig jaar lichtjes van 7,82 miljoen naar 7,06 miljoen euro. Het winstcijfer bevat latente meerwaarden van 1,9 miljoen euro, tegen 2,5 miljoen een jaar voordien. De uit te keren winst komt op 5,12 miljoen, iets beneden de 5,31 miljoen van 2001. De huurinkomsten van Retail Estates stegen vorig jaar van 7,94 miljoen tot 8,48 miljoen euro. Gedelegeerd bestuurder Jan de Nys wijst erop dat de panden bijna volledig zijn verhuurd. Het operationele resultaat steeg van 5 miljoen tot 5,19 miljoen euro. Retail Estates is gespecialiseerd in winkels tussen 500 en 10.000 m2 aan de rand van woonkernen of langs de invalswegen naar stedelijke centra. Het heeft 151 panden in portefeuille, goed voor een waarde van 117,23 miljoen euro (inclusief overdrachtkosten). De nettoverkoopwaarde (exclusief verkoopkosten) komt op 105,50 miljoen euro. De vastgoeddeskundige Cushman&Wakefield-Healey&Baker noteerde op vergelijkbare basis een waardestijging met 1,84 procent ten opzichte van het jaar voordien. De inflatie bedroeg 1,35 procent. In het boekjaar 2002-2003 investeerde Retail Estates 17,08 miljoen euro in 22 bijkomende winkelpanden. Het gemiddelde aanvangsrendement bedroeg 8,48 procent. De Nys wijst erop dat Retail Estates meer winkels zelf gaat ontwikkelen omdat de rendementen op de koopmarkt niet voldoen. Retail Estates heeft nog duidelijk potentieel met een schuldgraad van 36,35 procent. De Nys zegt dat het te bestemmen resultaat van het boekjaar niet vergelijkbaar is met dat van het voorgaande boekjaar omdat dit een uitzonderlijke meerwaarde van 401.000 euro bevatte op de verkoop van vastgoed. Hij wijst erop dat de koers van het aandeel in de loop van het boekjaar opliep van 28,95 tot 32,60 euro. De raad van bestuur stelt de algemene vergadering voor een brutodividend van 1,9 euro netto uit te keren. WB