Retoriek en rede

De raad van bestuur van de Bank Brussel Lambert vergadert vandaag nogmaals over de toekomst van de bank. De problematiek blijft dezelfde. Ofwel gaat de bank een internationaal samenwerkingsverband aan met de Nederlandse verzekeringsbank ING. Ofwel kiest BBL "op zijn Belgisch' voor een verankering via het Gemeentekrediet en de Luxemburgse bank BIL. De tweede optie heeft niet alleen de voorkeur van hoofdaandeelhouder Groep Brussel Lambert, ze wordt ook gesteund door goeverneur Verplaetse van de Nationale Bank van België.