Retrocessie Cofibel werd geen sukses

(tijd) - SPEP, de hoofdaandeelhouder van Cofibel, bood tussen 20 februari en 6 maart jongstleden in een retrocessie-operatie 133.554 gewone aandelen, 33.389 FV-aandelen en 19.813 obligaties 7,25% 1988/93 aan. Daarvan geraakten er respektievelijk 97.560, 26.390 en 19.469 verkocht. In het kader van de fusie tussen Fagaz en Cofibel, verkocht Fagaz in een eerste stap zijn Cofibel-aandelen aan zijn eigen hoofdaandeelhouder SPEP. Pas daarna slorpte Cofibel zijn vroegere moeder Fagaz op. Bedoeling: een fusie tussen twee zusters is fiskaal voordeliger dan een fusie tussen moeder en dochter. SPEP verbond er zich toe de aandelen tegen 2.300 frank over te nemen en ze nadien tegen dezelfde prijs en met respekt voor de procentuele verhoudingen binnen het Fagaz-aandeelhouderschap te koop te stellen. Als de retrocessie volledig geslaagd was geweest, dan had SPEP 50,93% Cofibel behouden. Bij het afsluiten van de retrocessie op 6 maart jongstleden kontroleerde SPEP zowat 58% van het Cofibel-kapitaal. De aandelen die niet tijdens de retrocessie verkocht geraakten, werden nu door SPEP overgedragen aan een aantal banken. Die banken zullen ze nu verder te koop aanbieden en het saldo zal per 14 maart 1994 opnieuw aan SPEP worden verkocht.