Advertentie
Advertentie

Reverse convertibles: risicovol, niet pervers

(tijd) - Reverse convertibles zijn risicovolle producten, maar dat extra risico wordt gecompenseerd door een extra hoge coupon. Ik ben niet van mening dat het hier om producten met perverse eigenschappen gaat. Aan het woord is Henrik Takkenberg, bij Commerzbank verantwoordelijke voor afgeleide producten op aandelen. Takkenberg reageert op het artikel in de krant van 19 februari: De perverse eigenschappen van reverse convertibles. Het artikel stelt onder meer dat de meeste beleggers onvoldoende de risicos van de reverse convertibles begrijpen, mede omdat sommige kantoorhouders hen onvoldoende voorlichten.Verrichtingsnota Let wel, ik vind net als jullie dat reverse convertibles enkel mogen worden verkocht aan cliënten die het product kennen en het risisco willens en wetens lopen. Ik ben dus eveneens van mening dat deze producten niet bestemd zijn voor de klassieke spaarder. Wij begeleiden de verkoop van een reverse convertible met een verrichtingsnota, die gedetailleerde uitleg verschaft over de eigenschappen en het risicoprofiel van het product. Wij willen dat alle potentiële cliënten die nota doornemen.Maar ik vind dat reverse convertibles niet mogen worden vergeleken met geschreven putopties. Bij geschreven puts is het potentieel verlies veel groter dan het geïnvesteerde kapitaal, in tegenstelling tot reverse convertibles, vervolgt Takkenberg. Iemand die een putoptie schrijft, belooft de tegenpartij de onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandeel) te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Als het aandeel crasht, moet de putschrijver toch de koers van voor de crash betalen. Takkenberg: Bij reverse convertibles krijg je ook de aandelen na een eventuele crash. Maar je hoeft ze niet meer te betalen.Het risicoprofiel valt volgens Takkenberg overigens reuze mee. Indien de koers van het onderliggende aandeel - bij ons is dat Philips - 25 procent terugvalt, dan verliest de inschrijver jaarlijks slechts 2,1 procent, kosten niet meegerekend. Bovendien is de kans op een dergelijke correctie relatief klein. PHu