Reynders vraagt aanpassing wet Tsjechische centrale bank

(van onze verslaggever)PRAAG (tijd) - Minister van Financiën Didier Reynders waarschuwde vrijdag Tsjechië dat het niet kan toetreden tot de Europese Unie (EU) indien het zijn wet op de centrale bank niet aanpast. Hij merkt op dat de onafhankelijkheid van de Tsjechische centrale bank niet is gewaarborgd.Elk land dat wil toetreden tot de EU, moet in zijn wetgeving de autonomie van de centrale bank waarborgen. Dit is noodzakelijk omdat de kandidaat-lidstaten zich ertoe verbinden toe te treden tot de eurozone zodra ze voldoen aan de Maastrichtnormen.De Tsjechische wetgeving is op verscheidene punten strijdig met de Europese wetgeving. Nu bepalen de regering en de centrale bank samen de inflatiedoelstelling en het wisselkoersregime. De EU vereist dat de centrale bank alleen dit doet. Voorts moet het Tsjechische parlement de operationele begroting van de centrale bank goedkeuren. Ook dit is strijdig met de eisen die de EU oplegt aan de kandidaat-lidstaten.De Tsjechische minister van Financiën, Mertlik, beloofde dat de regering een initiatief zal nemen om de wetgeving aan te passen. Hij merkte echter op dat het parlement vorig jaar bij de bespreking van het regeringsontwerp drie amendementen goedkeurde die nu voor problemen zorgen. Ook in het Verenigd Koninkrijk bepaalt de regering de inflatiedoelstelling. Het Verenigd Koninkrijk moet evenwel zijn wetgeving niet aanpassen omdat het net als Denemarken het recht heeft niet toe te treden tot de eurozone.Reynders, die ook voorzitter is van de eurogroep, bezoekt drie kandidaat-lidstaten van de EU. Na een bezoek aan Slovenië, donderdag, is hij vrijdag en zaterdag in Tsjechië en trekt hij zondag naar Slovakije. WV