Rhône-Poulenc naar hogere winst in 1992 en 1993

PARIJS (reuter) - Het Frans-Amerikaanse farmaceutische bedrijf Rhône-Poulenc verwacht in zowel 1992 als 1993 een winststijging. Het resultaat zou in 1992 boven het resultaat van 1991 uittorenen en in 1993 zou de winst hoger liggen dan in 1992. De opbrengst uit de verkoop van activa dit jaar zou worden aangewend om de schulden af te bouwen. In 1991 boekte Rhône-Poulenc een bedrijfswinst van 6,27 miljard Fr.fr. en een netto toekenbare winst van 1,22 miljard Fr.fr. De Franse minister van financiën Michel Sapin kondigde tegelijkertijd aan dat de Franse staat binnen een paar weken zal beginnen met de geplande verkoop van zes miljoen aandelen van Rhône-Poulenc.