Riant wonen in lofts en luxeappartementen

Lofts zijn in. Het zwakke imago dat verbonden is aan leven op appartementen maakt plaats voor een nieuwe interpretatie. De comforteigenschappen van appartementen worden opnieuw ontdekt en een nieuw type bewoners neemt er zijn intrek in. Zij zijn gemotiveerd door een uitgesproken comfortbewustzijn. De reeks Riant Wonen besteedt in zijn jongste uitgave speciale aandacht aan het fenomeen van de lofts en luxeappartementen. Samensteller Eduard Coddé stelt vast dat de belangstelling voor luxeappartementen in toenemende mate uitgaat van mensen die verhuizen van een villa of herenhuis en naar de stad trekken. Zij hebben een ervaring met luxueuze woonvormen in villas, herenhuizen en landhuizen en eisen van hun stadswoning eenzelfde hoogstaand comfort. Bouwfirmas en projectontwikkelaars spelen hierop in en bieden een toenemend aantal mogelijkheden om appartementen verregaand te personaliseren, terwijl lofts een plaats apart innemen. De bewuste keuze voor woonsfeer en comfort bracht de uitgeverij bij allerhande raakvlakken met het woongebeuren. Zo gaat bijzondere aandacht uit naar domotica, verlichting en audiovisuele communicatie.Riant Wonen/Lofts & Luxeappartementenis een uitgave van Riant Wonen, Prins Bisschopssingel 50 in 3500 Hasselt. Het werk bevat 28 reportages en kost 475 frank.