Richtlijn internationale betalingen goedgekeurd

BRUSSEL (tijd) - Een Europese richtlijn om de grensoverschrijdende betalingen vlugger en goedkoper te laten verlopen, werd maandag door de ministers van Financiën van de Europese Unie goedgekeurd. Het gaat nog maar om een politiek akkoord. De richtlijn wordt pas definitief goedgekeurd na een tweede lezing door het Europees Parlement.In juli werden de ministers het over alle onderdelen van de richtlijn eens, behalve over het toepassingsgebied. Gisteren werd besloten dat de richtlijn zal gelden voor alle grensoverschrijdende betalingen tussen de lidstaten van de Europese Unie tot een bedrag van 25.000 ecu (975.000 frank). Twee jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn wordt dit bedrag tot 30.000 ecu (1.170.000 frank) opgetrokken. De richtlijn slaat op betalingen in deviezen van de lidstaten en in ecu.