Rijbewijs met punten verhoogt verkeersveiligheid

(tijd) - In een advies aan de Benelux-regeringen schrijft het Beneluxorgaan Verkeersveiligheid (BOV) dat een rijbewijs met strafpunten een positief effekt zou hebben op de verkeersveiligheid. Het adviesorgaan verwijst hiervoor naar Groot-Brittannië en Frankrijk, waar al langer een strafpuntensysteem bestaat. In België is de kaderwet voor de invoering van zo'n systeem al geruime tijd goedgekeurd, maar zijn er nog steeds geen uitvoeringsbesluiten.