Advertentie
Advertentie

Rijke landen verantwoordelijk voor milieu'

PARIJS (reuter) - De rijke landen zijn verantwoordelijk voor het broeikaseffekt en andere milieuproblemen en moeten daarom de krachten van de vrije markt aanwenden om de vervuiling te bestrijden, aldus de Westduitse minister van ekonomische zaken Haussmann. Hij verklaarde tijdens de jaarlijkse ministerkonferentie van de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling dat de 24 OESO-landen een bijzondere verantwoordeijkheid dragen voor het milieu. In vergelijking met de ontwikkelingslanden gebruikten de OESO-landen meer energie en grondstoffen en produceerden ze meer afval, zo zei hij. Ook de Britse minister van financiën Major en zijn Amerikaanse kollega Brady besteedden in hun toespraak aandacht aan het milieu, maar zij waarschuwden voor overhaaste maatregelen.