Rijksschuld stijgt met 74 miljard in februari

(tijd) - De rijksschuld is in februari met 74,3 miljard gestegen tot 7.923,6 miljard, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van financiën. Het netto te financieren saldo (begrotingstekort) van de nationale overheid bedroeg 85,2 miljard. Maar de schuld groeide trager omdat beheersverrichtingen van de Schatkist (6,2 miljard) en wisselkoersschommelingen (5 miljard) de schuldstijging afremden. De verrichtingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zorgden echter voor een extra schuld van 0,3 miljard. De maandelijkse aanbesteding van lineaire obligaties (OLO's) bracht in februari 64,3 miljard op. De Schatkist kocht voor 14,5 miljard obligaties vervroegd terug. De gekonsolideerde (langlopende) schuld vertegenwoordigde eind februari 68,9 procent van de totale schuld, tegenover 64,5 procent een jaar voordien. De overeenkomstige cijfers voor de schuld in Belgische frank beliepen respektievelijk 86,1 en 85,2 procent.