Rijksschuld stijgt tot 8.239,1 miljard

(tijd) - De rijksschuld is in oktober met 55,8 miljard frank gestegen tot 8.239,7 miljard, zo heeft het ministerie van financiën meegedeeld. De nationale overheid boekte een kasoverschot van 36,4 miljard, maar dit surplus van de kasverrichtingen werd ruimschoots gekompenseerd door andere faktoren, die een impact hadden van 92,2 miljard. De toename van de schuld is te wijten aan wisselkoersschommelingen (10,6 miljard), een verhoging van de beleggingen (70,6 miljard) en gekapitalizeerde intresten en diversen (11 miljard). De Schatkist heeft in oktober voor een bedrag van 24 miljard leningen in vreemde munt terugbetaald.