Rijkswacht en politie hopen op verzoening in 'interpolitiezones'

(tijd) - Rijkswacht en politie zijn het eens over een nieuwe vorm van samenwerking. Verschillende gemeenten in eenzelfde gerechtelijk arrondissement worden gegroepeerd in zogeheten 'interpolitiezones' (IPZ), waarin beide korpsen in onderling overleg instaan voor de politiezorg. Elke IPZ stelt een charter op met konkrete afspraken over de taakverdeling.Na de Algemene Politiesteundienst start minister van binnenlandse zaken Johan Vande Lanotte een nieuwe samenwerkingsvorm op tussen de politiediensten. De minister is er zich bewust van dat hij door de vervroegde verkiezingen het dossier niet meer kan afronden. Met het initiatief hoopt hij echter de rivaliteit tussen rijkswacht en gemeentepolitie de kop in te drukken. Na geruchten over nakende fusering vreesden zowel gemeentepolitie als rijkswacht een tweederangsrol bij zo'n eenheidspolitie, aldus Vande Lanotte.