Advertentie
Advertentie

Rijkswacht versterkt machtspositie in top federale politie

(tijd) - Nadat eerder al de absolute top van de federale politie werd benoemd, maakten de ministers Verwilghen en Duquesne vrijdag ook de namen van 27 politiemensen bekend die de subtop van het korps zullen vormen. Op 5 personen na gaat het steeds om rijkswachters.