Advertentie
Advertentie

Rijpingsproces

De Volksunie heeft een - wat zij noemt - politiek haalbaar voorstel uitgewerkt voor de federalizering van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Of het voorstel zo haalbaar is als de VU wel wil doen geloven, kan betwijfeld worden. Dit neemt niet weg dat het dossier wel stilaan aan het rijpen is. Aan Vlaamse kant zijn er nu ook in socialistische rangen reeds voorstanders van een gehele of gedeeltelijke federalizering van de sociale zekerheid. Terwijl aan Waalse kant langzaam het besef groeit dat het niet opgaat enerzijds te pleiten voor een maximale federalizering, maar anderzijds de sociale zekerheid ten alle prijze nationaal te willen houden.