Advertentie
Advertentie

Rik Coolsaet, docent internationale politiek aan de Universiteit Gent,

over Lega Nord en de Nationale Alliantie (AN) in Italië.In een paar jaar tijd zijn beide partijen, die al rechts waren, nog een stuk verder naar rechts opgeschoven. In de Alliantie wordt Alessandra Mussolini al als gematigd beschouwd, dat zegt iets over de anderen van wie sommigen zich op het randje van het racisme bevinden. Vorig jaar, naar aanleiding van de heisa rond Haider, heeft Silvio Berlusconi gezegd dat als hij ooit een regering zou maken met de AN of de Lega, ze nooit belangrijke ministerposten zouden krijgen. Die belofte heeft hij inmiddels ingeslikt.In de monumentale Hitler-biografie van Ian Kershaw wordt er van bij het begin gewezen op twee grote fouten die in de jaren 30 zijn gemaakt. De eerste was dat in Duitsland veel prominenten geloofden dan ze Hitler onder controle konden houden. De tweede dat de Duitse linkerzijde ervan uitging dat het Westen tijdig zou reageren. Maar het Westen is begonnen met een politiek van akkoorden met Hitler, en heeft hem zo de kans gegeven zijn dictatuur te ontwikkelen. Als Louis Michel waarschuwt tegen de FPÖ in Oostenrijk, of tegen de neofascisten in Italië, heeft hij groot gelijk. KnackFrits Bolkestein, Europees commissielid, over de Europese Unie.Nationale belangen spelen duidelijk een rol, maar ik ben niet pessimistisch. Ik zie evenmin, zoals de kritiek vaak luidt, dat er sprake is van een verlies aan invloed van de Europese Commissie. De Commissie bemoeit zich met meer zaken dan ooit. (...) De burgers beleven dagelijks de Europese integratie. Niemand weet meer hoe het vroeger was. Volgens mij is een Europees bewustzijn al lang en breed aanwezig. De euro zal daar positief aan bijdragen. Alles waaraan je gewoon geraakt bent, vergeet je. Als je gezond bent, weet je niet wat ziek zijn is. Het Financieele dagbladHans Radder, docent filosofie aan de Universiteit te Amsterdam, over het genenpaspoort.Mag genetische aanleg doorberekend worden in de premie voor de ziektenkostenverzekering? De vraag is dan of een genenpaspoort, dat de kansen op het krijgen van bepaalde ziekten specifieert, wenselijk is. Aan zon paspoort wordt dan de hoogte van de te betalen verzekeringspremie gekoppeld. Zon koppeling lijkt me dubieus. Willen we alles weten wat er te weten valt? Zullen we hier door overheid plus verzekeringsmaatschappijen toe gedwongen worden of is er ook een recht op niet-weten? Neemt de kwaliteit van ons leven toe als we weten dat we 20 procent kans hebben op het krijgen van een bepaalde ziekte, of leidt die kennis tot zoveel stress dat we daardoor al allerlei ziektes oplopen? De Volkskrant