Rik Coolsaet, professor Internationale Betrekkingen, over de vraag of

de burgerbevolking in Afghanistan gespaard zal blijvenDat kun je alleen maar hopen. Alleen is zowel tijdens de Golfoorlog in 1991 als tijdens de Kosovo-crisis in 1999 bewezen dat zon operatie altijd risicos inhoudt. Een kruisraket kan nu eenmaal tilt slaan. Ik denk wel dat Amerika oprecht van oordeel zal zijn dat de burgerbevolking gespaard moet blijven. Als dat niet lukt, is de kans immers groot dat de internationale coalitie tegen het terrorisme begint af te brokkelen. Landen als Iran, Pakistan, China of Egypte hebben informeel of formeel, laten verstaan dat ze geen problemen hebben met een gerichte actie tegen de Taliban of Bin Laden. Wanneer het verder gaat, is de steun minder evident. De MorgenWillem Post, Amerika-commentator van Netwerk, over de bewijslast tegen Osama bin LadenWe zijn aangeland in het tijdperk van de veiligheidsdiensten, die een schimmenspel zonder weerga zullen opvoeren, de komende jaren. En wij eenvoudige burgers, de potentiële slachtoffers, staan erbij en kijken ernaar.Een gezond wantrouwen is wel degelijk op zn plaats. In de Vietnamoorlog bleek het bewijsmateriaal van de Pentagon Papers vervalst. In de Golfoorlog werden pure leugens verspreid.Waarom mogen tientalen regeringen waaronder ook nog eens diverse onbetrouwbare, dictatoriale, wel inzage krijgen in de bewijsvoering, en onze democratische volksvertegenwoordigers niet? Inmiddels is wel duidelijk geworden dat het juridisch sluitende bewijs niet wordt geleverd. Dat hoeft ook niet. Wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat Bin Ladens organisatie achter de aanslagen zit, is dat voldoende om militair in te grijpen. Maar op zn minst mogen we de zaak toch even grondig bestuderen. Were all in this together. de VolkskrantHans Verstraeten, hoogleraar aan de Universiteit Gent, over onafgebroken rechtstreekse nieuwsuitzendingenEen van de belangrijkste journalistieke werkregels, namelijk informatie grondig checken, blijkt tijdens dergelijke live-uitzendingen, onder druk van de omstandigheden, ineens veel minder van belang te zijn. (...) Dit stelt de televisiejournalistiek voor nieuwe journalistiek-deontologische problemen. Is het journalistiek nuttig om urenlang rechtstreeks een nieuwsuitzending te verzorgen, waarin nauwelijks enige relevante informatie kan worden gegeven en waarin de eindredactie nog nauwelijks controle heeft over de beelden die worden uitgezonden. Mijn antwoord daarop, op basis van de ervaring van die bewuste dinsdag, is een ondubbelzinnig neen. Een onafgebroken rechtstreekse nieuwsuitzending is een ongeschikte formule om betrouwbare informatie door te geven. Het is maar te hopen dat dit breaking news hier niet tot een nieuw televisieformat uitgroeit, zoals dat in de VS al een tijdje het geval is. De Standaard